O ambulancii Tooth Service

Stomatologická ambulancia MUDr. Jána Tótha svojim klientom poskytuje komplexnú stomatologickú starostlivosť od roku 1996.
Naša zubná ambulancia sa nachádza na prízemí budovy polikliniky pri nemocnici v Dunajskej Strede – v časti traktu lekárskej služby prvej pomoci.
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
AKTUALITY

Dátum poslednej aktualizácie:1.aug.2020
OZNAMY :Cez dni 10. - 21. augusta 2020 Dr.Tóth má dovolenku. V súrnych prípadoch hu zastupuje:
do 14.aug. - Dr. Narancsíková Renáta, na zub.amb. na Hlavnej ul. 28/7, - nad cukrárňou Wagner
17. - 21.aug. - Dr. Berceli Pavol, na Jesenského ul. - nad kníhkupectvom Panta Rhei

DÓLEŽITÉ !!!

Zubná pohotovosť v Dunajskej Strede je zrušená.

Pre zachovanie plynulosti poskytovania zdravotnej starostlivosti v našej ambulancii, prosíme našich pacientov o dohodnutie, resp. objednanie termínov na ošetrenie, telefonicky, alebo osobne.

CEZ ORDINAČNÉ HODINY OŠETRUJEME LEN VOPRED OBJEDNANÝCH ALEBO OHLÁSENÝCH PACIENTOV !!!

V prípade, ak vopred dohodnutý termín sa stal pre pacienta nevyhovujúcim, a pacient sa nemôže na dohodnutý termín dostaviť na ošetrenie, prosíme takýto termín včas zrušiť - telefonicky alebo osobne. ..

Dôležité !!!

Za ročné preventívne prehliadky sa v našej zubnej ambulancii neplatí.Ale nezúčastnenie sa - resp.vynechanie preventívnej prehliadky chrupu v danom kalendárnom roku, má za následok, že zdravotné poisťovne, - podľa platného zákona - v nasledujúcom roku neprispievajú k úhrade zubnolekárskych výkonov, súvisiacich so zubným kazom. Ináč povedané - kto vlani nemal urobenú a podpísanú preventívnu prehliadku chrupu, ten počas prebiehajúceho roku, cenu za tieto výkony musí hradiť v celom rozsahu z vlastných peňazí.
Preto prosíme našich pacientov, aby sa včas informovali o preventývnych prehliadkach , resp.si vybavili termín na ich absolvovanie.Keďže preventívna prehliadka sa počíta za kalendárny rok, doporučujeme ju absolvovať cez jarné mesiace daného kalendárneho roku,a nenechať to na posledné dni v roku. V prípade jesenného návalu, sa môže stať,že pre veľké množstvo pacientov, nemôžeme pre každého garantovať termíny pre absolvovanie prev.prehliadok, do konca roka.

CENNÍK VÝKONOV A DOPLATKOV.docx