O ambulancii Tooth Service

Stomatologická ambulancia MUDr. Jána Tótha svojim klientom poskytuje komplexnú stomatologickú starostlivosť od roku 1996.
Naša zubná ambulancia sa nachádza na prízemí budovy polikliniky pri nemocnici v Dunajskej Strede – v časti traktu lekárskej služby prvej pomoci.
Klientom našej ambulancie poskytujeme komplexnú stomatologickú starostlivosť v oblasti záchovnej , protetickej , chirurgickej a estetickej stomatológie použitím štandardných a nadštandardných liečebných metód.
CEZ SOBOTY A NEDELE, A POČAS DNÍ PRACOVNÉHO VOĽNA,V NAŠEJ AMBULANCII POSKYTUJEME ZUBNOLEKÁRSKU SLUŽBU PRVEJ POMOCI, od 7,30 do 12,30 hod.,pre pacientov z okresov Dunajská Streda a Galanta.
Plán rozpisu LSPP na viď nižšie na tejto strane!
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
AKTUALITY

Dátum poslednej aktualizácie:16.júla.2020
OZNAMY : Dni20. - 24. júla.2020 Dr.Tóth má dovolenku. V súrnych prípadoch hu zastupuje Dr. Bognár Beáta, na zub. amb. na Sládkovičovej ul. 2 - vchod od slov sporiteľni a Uni credit bank..

DÓLEŽITÉ !!!

Zubná pohotovosť v Dunajskej Strede je zrušená.Podľa odporúčania Slov.komory zub.lek . zubné ambulancie poskytujú len nevyhnutnú pomoc svojim pacientom, denne od. 8,00 hod. do 11,00 hod, po predchádzajúcej telef. konzultácii.V Dunajskej Strede pacienti v bolestivých prípadoch majú volať tel. č. 0908 467 801 .Je to číslo ambulancie MUDr. Lužáka, v Dunajskej Strede. Pacienti majú chodiť s tvárovou maskou a v rukaviciach.

Pre zachovanie plynulosti poskytovania zdravotnej starostlivosti v našej ambulancii, prosíme našich pacientov o dohodnutie, resp. objednanie termínov na ošetrenie, telefonicky, alebo osobne.

CEZ ORDINAČNÉ HODINY OŠETRUJEME LEN VOPRED OBJEDNANÝCH ALEBO OHLÁSENÝCH PACIENTOV !!!

V prípade, ak vopred dohodnutý termín sa stal pre pacienta nevyhovujúcim, a pacient sa nemôže na dohodnutý termín dostaviť na ošetrenie, prosíme takýto termín včas zrušiť - telefonicky alebo osobne. ..

Dôležité !!!

Za ročné preventívne prehliadky sa v našej zubnej ambulancii neplatí.Ale nezúčastnenie sa - resp.vynechanie preventívnej prehliadky chrupu v danom kalendárnom roku, má za následok, že zdravotné poisťovne, - podľa platného zákona - v nasledujúcom roku neprispievajú k úhrade zubnolekárskych výkonov, súvisiacich so zubným kazom. Ináč povedané - kto vlani nemal urobenú a podpísanú preventívnu prehliadku chrupu, ten počas prebiehajúceho roku, cenu za tieto výkony musí hradiť v celom rozsahu z vlastných peňazí.
Preto prosíme našich pacientov, aby sa včas informovali o preventývnych prehliadkach , resp.si vybavili termín na ich absolvovanie.Keďže preventívna prehliadka sa počíta za kalendárny rok, doporučujeme ju absolvovať cez jarné mesiace daného kalendárneho roku,a nenechať to na posledné dni v roku. V prípade jesenného návalu, sa môže stať,že pre veľké množstvo pacientov, nemôžeme pre každého garantovať termíny pre absolvovanie prev.prehliadok, do konca roka.

CENNÍK VÝKONOV A DOPLATKOV.docx