O ambulancii Tooth Service

Stomatologická ambulancia MUDr. Jána Tótha svojim klientom poskytuje komplexnú stomatologickú starostlivosť od roku 1996.
Naša zubná ambulancia sa nachádza na prízemí budovy polikliniky pri nemocnici v Dunajskej Strede – v časti traktu lekárskej služby prvej pomoci.
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
AKTUALITY

Dátum poslednej aktualizácie:1.októbra.2020
OZNAMY : MUDr.Tóth Ján, po 45 ročnej zubnolekárskej praxe, 1.októbra 2020, odchádza do dôchodku. Firmu " Tooth service, s.r.o. " , aj zubnú ambulanciu, prevezme pani Dr. Szilvia Holop, mladá , perspektívna zubná lekárka, po predchádzajúcej praxe v Komárne a v Šamoríne. Do práce nastúpi 2.novembra 2020. Do tej doby pacientov z obvodu Dr.Tótha, v bolestivých prípadoch ošetria kolegovia, podľa rozvrhu:
do 9.okt. Dr.Balázs Andrej, na zákl.škole na sídl.Západ
od 12. do 16.okt. - Dr. Narancsíková Renáta, na zub.amb. na Hlavnej ul. 28/7, - nad cukrárňou Wagner
od.19. do 23. okt. Dr.Bendeová Eva, na zub.amb. na Komenského ul. - pre fotoslužbe,
od.26. do 30. okt. Dr.Bognár Beáta, na zub amb na Sládkovičovej ul. - ul pri vchode do Sl.sporiteľni a Uni credit bank.
Pani sestrička, Irén Takács , ostane precovať v zub.amb. Tooth service, termíny na vyšetrenie a ošetrenie, si pacienti ambulancie môžu objednať na tel.čísle - 0917 433 638 , a na pevnej tel.linke zubnej ambulancie. - 031/5571 170

Dr.Tóth Ján ďakuje svojim kolegom za spoluprácu, pacientom za preukázanú dôveru.

DÓLEŽITÉ !!!

Zubná pohotovosť v Dunajskej Strede je zrušená.

Pre zachovanie plynulosti poskytovania zdravotnej starostlivosti v našej ambulancii, prosíme našich pacientov o dohodnutie, resp. objednanie termínov na ošetrenie, telefonicky, alebo osobne.

CEZ ORDINAČNÉ HODINY OŠETRUJEME LEN VOPRED OBJEDNANÝCH ALEBO OHLÁSENÝCH PACIENTOV !!!

V prípade, ak vopred dohodnutý termín sa stal pre pacienta nevyhovujúcim, a pacient sa nemôže na dohodnutý termín dostaviť na ošetrenie, prosíme takýto termín včas zrušiť - telefonicky alebo osobne. ..

Dôležité !!!

Za ročné preventívne prehliadky sa v našej zubnej ambulancii neplatí.Ale nezúčastnenie sa - resp.vynechanie preventívnej prehliadky chrupu v danom kalendárnom roku, má za následok, že zdravotné poisťovne, - podľa platného zákona - v nasledujúcom roku neprispievajú k úhrade zubnolekárskych výkonov, súvisiacich so zubným kazom. Ináč povedané - kto vlani nemal urobenú a podpísanú preventívnu prehliadku chrupu, ten počas prebiehajúceho roku, cenu za tieto výkony musí hradiť v celom rozsahu z vlastných peňazí.
Preto prosíme našich pacientov, aby sa včas informovali o preventývnych prehliadkach , resp.si vybavili termín na ich absolvovanie.Keďže preventívna prehliadka sa počíta za kalendárny rok, doporučujeme ju absolvovať cez jarné mesiace daného kalendárneho roku,a nenechať to na posledné dni v roku. V prípade jesenného návalu, sa môže stať,že pre veľké množstvo pacientov, nemôžeme pre každého garantovať termíny pre absolvovanie prev.prehliadok, do konca roka.

CENNÍK VÝKONOV A DOPLATKOV.docx