Poskytované služby

V rámci poskytovania komplexnej stomatologickej starostlivosti ponúkame ošetrenia v oblasti:

Záchovnej stomatológie
Protetickej stomatológie
Stomatochirurgii
Ústnej hygieny
Estetickej stomatológie
Endodoncie (koreňové výplne)
2 x ročne bezplatné preventívne prehliadky