Zmluvné zdravotné poisťovne

Stomatologická ambulancia MUDr. Jána Tótha má uzavreté zmluvy s týmito zdravotnými poisťovňami:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Union zdravotná poisťovňa, a.s.